Duchowieństwo

Ks. Kamil Kochanowski

Ks. Kamil Kochanowski proboszcz

mgr lic. teol.

Data urodzenia: 1979

Data święceń: 2004-05-29

Data nominaty: 2020-10-04

Ks. Paweł Popielnicki

Ks. Paweł Popielnicki wikariusz

mgr teol., mgr psychologii

Data urodzenia: 1982

Data święceń: 2009-06-06

Data nominaty: 2022-08-25

Ks. Przemysław Cimoch

Ks. Przemysław Cimoch wikariusz

mgr teol.

Data urodzenia: 1995

Data święceń: 2022-05-28

Data nominaty: 2022-08-25

Księża Proboszczowie, którzy pełnili posługę w naszej parafii:

 • Ks. kan. Andrzej Rynkowski 2005 - 2019
 • Ks. Wojciech Demianiuk 2019 - 2020


Księża Wikariusze posługujący w parafii:

 • Ks. Andrzej Kramkowski 2005 -2011
 • Ks. Marcin Kuczyński 2005-2009
 • Ks. Marcin - Józef Piętka - Murawski 2009 - 2011
 • Ks. Tomasz Mazurek 2011 - 2014
 • Ks. Marcin Hołodok 2011 - 2015
 • Ks. Tomasz Owsiejko 2014 - 2018
 • Ks. Tomasz Roszkowski 2015 - 2016
 • Ks. Jaroslav Kalinovskij 2016 - 2017
 • Ks. Adam Bułatewicz 2018 - 2019
 • Ks. Ryszard Kozioł 2017 - 2022
 • Ks. Mateusz Trochim 2019 - 2022