Historia parafii

Parafię erygował abp Wojciech Ziemba 3 IV 2005 r. Wydzielono ją z parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej.

Pierwszym proboszczem został ks. Andrzej Rynkowski, który wcześniej był administratorem parafii Świętej Rodziny. Tymczasową kaplicę urządzono w dolnej części byłej ciepłowni miejskiej. Następnie zaczęto adaptować na kościół wspomnianą ciepłownię według projektu Tomasza Perkowskiego, studenta architektury Politechniki Białostockiej. Kamień węgielny poświęcił abp Wojciech Ziemba 5 X 2005 r. Kościół został poświęcony 09 X 2011 roku przez Metropolitę Białostockiego Abp Edwarda Ozorowskiego. Od tego czasu sprawowany jest w kościele kult Boży.

Najważniejsze daty:

  • XI 2002 – zakup działki pod nowy kościół
  • II-III 2003 – demontaż pieców i wycinka rur
  • 13 IV 2003 – postawienie krzyża i poświęcenie placu budowy
  • 24 XII 2003 – poświęcenie kaplicy i pierwsza msza św. odprawiona przez abp Wojciecha Ziembę
  • 03 IV 2005 – ustanowienie parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego
  • 05 X 2005 – wmurowanie kamienia węgielnego
  • 09 X 2011 – poświęcenie kościoła