ODEZWA KS. REKTORA AWSD W BIAŁYMSTOKU (18.04.2021)

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz (por. Łk 24, 32). Tekst dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią nawiązuje do słów wypowiedzianych przez uczniów wędrujących ze Zmartwychwstałym Chrystusem do Emaus. Podczas tej wędrówki nie rozpoznali oni Jezusa, nie wiedzieli, kto z nimi podąża. Ich oczy były na uwięzi. Byli przepełnieni smutkiem i rozczarowani tym, co się stało w Jerozolimie. Tymczasem Jezus zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego (Łk 24, 27). Pełne rozpoznanie Jezusa nastąpiło dopiero w znaku łamania chleba, w Eucharystii. Po zniknięciu Jezusa uczniowie mówili do siebie nawzajem: Czy serce nie pałało w  nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał (Łk 24, 32)?

Odczytany dzisiaj fragment Ewangelii jest kontynuacją wspomnianych wydarzeń. Jezus ponownie ukazuje się apostołom. Pozdrawia ich i po raz kolejny objaśnia im Pisma. Zwraca się do uczniów: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach (Łk 24, 44). Ewangelista Św. Łukasz zaznacza: Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma (Łk 24, 45).

Dwa tygodnie temu celebrowaliśmy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. W sposób sakramentalny spotkaliśmy Zmartwychwstałego Chrystusa. Jesteśmy wezwani, by być Jego świadkami. Aby to się w nas dokonywało, chcemy na wzór apostołów obudzić w sobie pragnienie rozumienia Pisma poprzez praktykę systematycznej lektury i medytacji słowa Bożego. Dzisiejsza trzecia niedziela wielkanocna jest niedzielą biblijną. Podkreśla szczególną rolę słowa Bożego w życiu chrześcijanina. Przypomina, jak bardzo ważna jest formacja biblijna w procesie wzrostu i dojrzewania naszej wiary.

Szczególnej wartości nabiera czytanie i słuchanie słowa Bożego w liturgii, we wspólnocie Kościoła. Prowadzi ono do spotkania z Jezusem, odwiecznym Słowem Bożym, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami. To spotkanie i zjednoczenie dokonuje się w znaku łamania chleba, w komunii eucharystycznej. Eucharystia sprawia, że doświadczenie uczniów z Emaus staje się także naszym udziałem. Nasze serca pałają, gdy mówi do nas Chrystus i gdy daje nam siebie jako pokarm.

Lektura i medytacja słowa Bożego jest codziennym doświadczeniem kapłanów, a przepowiadanie słowa Bożego jest ich pierwszorzędnym zadaniem. Łacińska maksyma contemplata aliis tradere przypomina kapłanom, że głoszenie słowa Bożego zawsze winno być poprzedzone jego rozważaniem. Medytacja słowa Bożego i Eucharystia to także codzienna praktyka duchowa alumnów, którzy przygotowują się do kapłaństwa w naszym Seminarium Duchownym.

Za tydzień rozpocznie się w Kościele tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Co roku z tej okazji swoje orędzie kieruje do nas papież. Tegoroczne przesłanie papieża Franciszka nawiązuje do trwającego Roku Świętego Józefa. Papież wskazuje na trzy postawy, które cechowały św. Józefa: odwaga połączona z zaufaniem Panu Bogu, duch służby, wierność swojej misji. Są one niezbędne w życiu i posłudze każdego kapłana. Modlimy się, aby te wartości wyznaczały kierunek w życiu naszych alumnów teraz oraz w ich przyszłej posłudze kapłańskiej.

Bardzo serdecznie dziękuję Księżom Dziekanom, Proboszczom i Wikariuszom oraz wszystkich naszym Dobroczyńcom, zwłaszcza członkom Grona Przyjaciół Seminarium, za duchową i materialną troskę o nasze Seminarium. Tradycyjnie w niedzielę Dobrego Pasterza (25 kwietnia br.) lub następną kończącą tydzień modlitw o powołania (2 maja br.) będziemy chcieli odwiedzić parafie naszej archidiecezji, aby wspólnie modlić się w intencji osób powołanych i zebrać ofiary potrzebne dla funkcjonowania naszego Seminarium. Już teraz serdecznie dziękuję za złożone ofiary. Chcę zapewnić o systematycznej modlitwie w intencji wszystkich naszych Ofiarodawców. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was hojnym błogosławieństwem.

Ks. dr Marian Strankowski

Rektor AWSD w Białymstoku