Amatorski chór "MISERICORDIA" powstał w 2010 r. przy parafii pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej .Chór mieszany liczy obecnie 20 osób, w jego skład wchodzą wierni z naszej parafii. Próby odbywają się regularnie raz w tygodniu. W repertuarze mamy około 60 pieśni o tematyce sakralnej śpiewanych a capella a także z towarzyszeniem gitary.
Śpiew chóru towarzyszy głównie uroczystościom takim jak: Odpust Parafialny, Pasterka, Triduum Paschalne oraz oprawie Mszy Świętych w czasie roku liturgicznego. Opiekunem chóru "Misericordia" jest Ks. Paweł Popielnicki, a obowiązki dyrygenta chóru od początku jego powstania wykonuje do chwili obecnej Małgorzata Skreczko.