Koło Radia powstało i jest zarejestrowane od 1996r. Obecnie liczy 120 osób. Co tydzień we środy modlimy się w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, radia Maryja, telewizji TRWAM i naszej parafii. Jeździmy na pielgrzymki na Jasną Górę organizowane przez Radio Maryja, jak również uczestniczymy na spotkaniach Radia Maryja w naszej Archidiecezji.

Radio Maryja to wielkie dzieło ewangelizacyjne, które pogłębia wiarę, uczy nas patriotyzmu i dlatego też wspieramy to dzieło naszymi ofiarami materialnymi.