Wspólnota zawiązała się w 2015r. Intronizacja nastąpiła 4 października 2017r. w każdym wymiarze. Adoracje mamy w każdy piątek. Wspólnotę tworzy ok 20 osób. Opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz. Animatorzy grupy to: Krystyna Radziszewska i Jadwiga Makal.