Przy naszej parafii funkcjonuje jeden krąg Domowego Kościoła który powstał w 2000 roku. Spotkania odbywają się regularnie raz w miesiącu. Uczestniczą w nich trzy małżeństwa, z czego dwa są z naszej parafii a jedno z Sokółki. Staramy się wzrastać w wierze i miłości małżeńskiej kierując się zasadami nakreślonymi przez sługę bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Na miarę naszych możliwości staramy się uczestniczyć w życiu naszej parafii.